Schoolraad

Omschrijving schoolraad

In dit participatie-orgaan hebben personeelsleden, ouders en de lokale gemeenschap de mogelijkheid om inspraak te hebben in het dagelijks schoolgebeuren.

Afgevaardigden van de ouders

Onze nieuwe afgevaardigden van de ouders werden herverkozen op 23 maart.
Voor de volgende 4 jaar zijn dit:

  • Günther Schollaert (voorzitter)
  • Anouk Vandenhende (secretaris)

Afgevaardigden van het personeel

  • Katja De Kesel

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap

  • Jan Gijbels
  • Marc Coppejans

Adviserende leden

  • Céline De Clercq
  • Erwin Meire
  • Mieke De Rho