Corona

Hoogrisicocontacten

De hoogrisicocontacten worden niet meer in kaart gebracht. Algemeen wordt aan de hoogrisicocontacten gevraagd om extra aandacht te besteden aan de hand- en hoesthygiëne én sociale contacten te beperken voor een periode van ten minste zeven dagen. Vooral de contacten met personen die een ernstige vorm van COVID-19 zouden kunnen ontwikkelen worden ten stelligste afgeraden.

Aan de huisgenoten, ouder dan 6 jaar, van de besmette persoon, wordt nog wel geadviseerd om gedurende een periode van 7 dagen na het begin van de symptomen een masker te dragen wanneer zij in contact komen met mensen buiten het huishouden. Als dat niet kan, wordt hen geadviseerd om dagelijks een zelftest te doen. Meer informatie hierover vind je terug op de website van Sciensano.

Wat bij besmetting?

Als een leerling of personeelslid besmet is, dan gaat die zeven dagen in isolatie. Voor personen mét symptomen tellen die zeven dagen vanaf het begin van de symptomen. Voor personen zonder symptomen tellen die zeven dagen vanaf de afname van de test. Na die periode mag de besmette persoon uit isolatie op voorwaarde dat hij de laatste drie dagen geen koorts meer gehad heeft én er een klinische verbetering van de klachten is. Nadien neemt de besmette persoon nog drie dagen extra beschermende maatregelen. Dat betekent dat hij het aantal contacten beperkt tot de strikt noodzakelijke én dat hij in een binnenruimte een masker draagt. Een kind jonger dan zes jaar, hoeft geen mondmasker te dragen in de binnenruimtes. Op de website van Sciensano vind je meer informatie over de geldende maatregelen.